Camly

Camly photo editor & collages

Camly photo editor & collages

  • 10/08/2015 23:07

Có lẽ bạn đã từng sử dụng qua rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh nghiệp dư và cả chuyên nghiệp trên thiết bị cầm tay của mình. Thế nhưng chúng cơ bản là giống nhau và khá nhàm chán. Giờ bạn đang tìm kiếm một ứng dụng chỉnh sửa ảnh độc đáo và mới lạ hơn. Vậy hay xem xét Camly, một chương trình hỗ trợ chỉnh sửa ảnh mới được giới thiệu bởi hãng sản xuất Camly.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com