Camp Mobile

LINE DECO – Wallpapers & Icons

LINE DECO – Wallpapers & Icons

  • 15/08/2015 18:58

LINE DECO for iOS là ứng dụng hình nền và biểu tượng cực cool theo phong cách nhân vật hoạt hình trong dịch vụ chat LINE quen thuộc. LINE DECO được cung cấp miễn phí cho iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com