CampMobile Inc.

SNOW – Selfie, Motion sticker, Fun camera

SNOW – Selfie, Motion sticker, Fun camera

  • 19/11/2015 13:59

SNOW for iOS là ứng dụng chế ảnh/video “tự sướng” siêu hài hước bằng sticker động và camera vui nhộn, cho phép trải nghiệm miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com