Camshare Inc.

Camfrog – Group Video Chat

Camfrog – Group Video Chat

  • 09/08/2015 10:06

Camfrog Video Chat là tiện ích hỗ trợ bạn tham gia vào cộng đồng chat video trên toàn thế giới với hàng triệu người sử dụng trong hàng ngàn phòng chat video. Từ đó, bạn có thể dễ dàng trò chuyện với mọi người trong cộng đồng Camfrog cho dù họ đang dùng iPhone, iPod Touch, iPad, Android, Mac hay máy tính cá nhân.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com