Camshare

Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat

  • 02/07/2015 09:24

Camfrog Video Chat là phần mềm chat video, nhắn tin trực tuyến hoàn toàn free. Cho phép người dùng tham gia vào các phòng chat để giao tiếp với người khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com