Canon Inc.

Canon Mobile Printing

Canon Mobile Printing

  • 08/08/2015 19:47

Canon Mobile Printing for iOS là ứng dụng máy in Canon di động chuyên nghiệp, tiện ích và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Canon Easy-PhotoPrint

Canon Easy-PhotoPrint

  • 08/08/2015 19:46

Canon Easy – Photo Print for iOS (Canon iEPP) là ứng dụng trình in ảnh Canon dễ dàng và chuyên nghiệp, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com