Capsule Digital Ltd

PhotoFunia

PhotoFunia

  • 09/08/2015 00:49

PhotoFunia cung cấp cho bạn một công cụ chỉnh sửa ảnh với những trải nghiệm đầy thú vị.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com