Carbonite

Carbonite Mobile

Carbonite Mobile

  • 08/08/2015 01:31

Carbonite Access cho phép xem, chia sẻ và nghe các bản sao lưu ngay trên điện thoại của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com