Cascaad

CircleMe: The Interest-based Social Network

CircleMe: The Interest-based Social Network

  • 09/08/2015 04:12

CircleMe for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một dịch vụ mạng xã hội cải tiến, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com