Catalystwo Limited

FastFinga 3 – Free

FastFinga 3 – Free

  • 06/08/2015 20:06

FastFinga 3 Free for iOS cho phép người dùng tạo ghi chú viết tay và vẽ phác thảo cực nhanh, tuyệt đẹp và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Sketch Pad 3 – Unlimited Canvas

Sketch Pad 3 – Unlimited Canvas

  • 06/08/2015 17:50

Sketch Pad 3 – Unlimited Canvas for iOS là ứng dụng quản lý ghi chú dạng chữ và hình ảnh tiện ích, miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com