CATEATER, LLC

Wifi Photo Share

Wifi Photo Share

  • 08/08/2015 17:07

WiFi Photo Share for iOS hỗ trợ chia sẻ ảnh dễ dàng qua kết nối WiFi và Bluetooth.


Stop Motion Studio

Stop Motion Studio

  • 05/08/2015 18:21

Stop Motion Studio for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng làm phim hiệu ứng Stop Motion độc đáo, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com