Catlin Software, LLC

Dictionary!

Dictionary!

  • 16/08/2015 02:22

Dictionary! là một ứng dụng từ điển portable miễn phí với ngân hàng khoảng 200000 định nghĩa ngắn gọn và tích hợp sẵn từ điển Thesaurus. Bạn có thể sao chép các định nghĩa đến clipboard hay tìm kiếm thông qua Wiktionary nếu không tìm thấy tại Dictionary!, Ứng dụng này có khả năng làm việc offline cũng như online.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com