CATZWARE

Talking Alphabet

Talking Alphabet

  • 23/07/2015 11:21

Talking Alphabet là phần mềm dạy trẻ học bảng chữ cái và số tiếng Anh, phần mềm này đơn giản, dễ dùng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com