CBS Interactive

CNET

CNET

  • 16/08/2015 03:18

CNET for iOS là ứng dụng cập nhật tin tức công nghệ hữu ích trên iPhone/iPad.


MetroLyrics

MetroLyrics

  • 06/08/2015 22:35

MetroLyrics for iOS là ứng dụng cung cấp lời bài hát hàng đầu trên thế giới, cho phép người dùng tìm kiếm và cập nhật lời bài hát ngay trên iPhone, iPad và iPod Touch của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com