Cell-Line Mobile Solutions

Secure Send Private Messenger

Secure Send Private Messenger

  • 08/08/2015 17:11

Giới thiệu trình nhắn tin S2end (Secure Send) messenger, ứng dụng sẽ giúp giữ cho cuộc sống của bạn được riêng tư, 100% an toàn và riêng tư. S2end cho phép người dùng mã hóa tin nhắn, bảo mật chúng và gửi, nhận với độ an toàn lên tới 100%.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com