Cerulean Studios

Trillian

Trillian

  • 01/07/2015 16:53

Trillian cho phép gửi tin nhắn đến nhiều người dùng IRC, AIM, ICQ, MSN và Yahoo khác nhau…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com