CGENE Inc

Secret App Lock Pro

Secret App Lock Pro

  • 09/08/2015 21:16

Secret App Lock sẽ giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thiết bị Android của mình rất dễ dàng. Chúng ta đều có bí mật. Nếu bạn có bất kì dữ liệu nào trên điện thoại và không muốn bất kì ai có thể xem chúng, ngay cả người trong gia đình và bạn thân, Secret App Lock chính là ứng dụng bạn cần. Khóa chúng với mật khẩu và các loại khóa khác. Nếu thấy khóa đơn vẫn chưa đủ, bạn có thể đặt thêm 2 hoặc nhiều khóa nữa cho các ứng dụng quan trọng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com