Chainfire

SuperSU

SuperSU

  • 10/08/2015 05:34

SuperSU là công cụ quản lý tài khoản Superuser hiệu quả, mạnh mẽ, cho phép người dùng có thể tìm kiếm, theo dõi cũng như điều chỉnh mọi ứng dụng trên thiết bị Android của mình một cách dễ dàng.


[root] StickMount

[root] StickMount

  • 10/08/2015 01:32

Tự động mount và dismount ổ USB trên các thiết bị khác nhau như Galaxy Nexus, Nexus 7 và Nexus 10. Thiết bị Nexus 4 không được hỗ trợ – đây là vấn đề bắt nguồn từ chính thiết bị, không phải từ StickMount.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com