Chair Entertainment Group, LLC

Infinity Blade III

Infinity Blade III

  • 09/08/2015 15:56

Infinity Blade III for iOS là tựa game “Thanh đao bất diệt III” mới và hấp dẫn trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Infinity Blade II

Infinity Blade II

  • 09/08/2015 15:17

Infinity Blade II for iOS là tựa game nhập vai "Thanh đao bất diệt II" hấp dẫn và cuốn hút cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Infinity Blade

Infinity Blade

  • 09/08/2015 15:15

Infinity Blade for iOS là tựa game nhập vai "Thanh đao bất diệt" hấp dẫn và cuốn hút cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com