Chatstat

Chatstat

Chatstat

  • 03/07/2015 15:07

ChatStat là một công cụ cho phép trao đổi giữa người ghé thăm website và bộ phận hỗ trợ khách hàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com