Checkthis

Frontback

Frontback

  • 09/08/2015 00:28

Frontback for iOS là ứng dụng máy ảnh mới khá thú vị, cho phép người dùng chụp và chia sẻ những gì bạn thấy cũng như cảm xúc của bạn trong từng khoảnh khắc thường ngày.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com