Cheetah Mobile Cloud (NYSE:CMCM)

CM Backup -Liên hệ,Hình ảnh

CM Backup -Liên hệ,Hình ảnh

  • 10/08/2015 05:54

CM Backup cho Android là công cụ sao lưu và khôi phục dữ liệu trực tuyến tiện dụng và hoàn toàn miễn phí. Điều đáng nói là phần mềm này được phát triển bởi CM (Cheetah Mobile), đội ngũ đã tạo ra Clean Master và CM Security, những chương trình đang được tin dùng rộng rãi trên cửa hàng Google Play.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com