Cheetah Mobile (Secure Lockscreen)

CM Locker (thông báo, âm nhạc)

CM Locker (thông báo, âm nhạc)

  • 27/08/2015 18:03

CM Locker là ứng dụng màn hình khóa mang hơi hướng iPhone, có độ bảo mật rất cao, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng. Hiện nay CM Locker đã bổ sung ngôn ngữ Tiếng Việt nên rất tiện lợi để trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com