Chemtable

Soft Organizer

Soft Organizer

  • 28/07/2015 11:45

Soft Organizer cho phép người dùng nhanh chóng cài đặt những ứng dụng quan trọng hoặc gỡ bỏ hoàn toàn các chương trình không cần thiết trên máy tính.


Registry Life

Registry Life

  • 28/07/2015 10:09

Registry Life là một tiện ích dọn dẹp và tối ưu hóa registry miễn phí giúp cải thiện hiệu suất của máy tính cũng như tăng tốc độ cho hệ thống.


Autorun Organizer

Autorun Organizer

  • 21/07/2015 09:53

Autorun Organizer cho phép người dùng thêm hoặc gỡ bỏ ứng dụng khỏi thư mục khởi động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com