chen zhao

AwesomeDo Smart Downloader – Video, Music, PDF, Player

AwesomeDo Smart Downloader – Video, Music, PDF, Player

  • 07/08/2015 20:18

AwesomeDo Smart Downloader for iOS là ứng dụng trình quản lý download thông minh, được tích hợp nhiều tính năng hữu ích và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com