Chengdu Yiwo Tech Development

EASEUS Deleted File Recovery

EASEUS Deleted File Recovery

  • 03/08/2015 16:13

EASEUS Deleted File Recovery là một phần mềm miễn phí mạnh giúp bạn khôi phục các file đã xóa từ tất cả các loại thiết bị lưu trữ.


Partition Table Doctor

Partition Table Doctor

  • 03/08/2015 14:30

Partition Table Doctor là phần mềm khôi phục vùng phân chia của Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com