cheolhyun wang

Ace Money Lite "for iPad"(+Auto Sync)

Ace Money Lite "for iPad"(+Auto Sync)

  • 05/08/2015 02:01

AceMoney Lite for iPad cung cấp tới người dùng một tiện ích quản lý tài chính thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com