Chi-Chi Games

Smash Fruit 3D

Smash Fruit 3D

  • 11/08/2015 08:01

Trải nghiệm game ném hoa quả hiệu ứng 3D vô cùng sôi động và lôi cuốn trên Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com