Chinh Nguyen

iVietnamese

iVietnamese

  • 05/08/2015 12:11

iVietnamese là ứng dụng giúp cho bạn học tiếng Việt một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ứng dụng này cung cấp nhanh chóng các kiến thức cho bạn với tất cả các nội dung được thể hiện trong cách đơn giản nhất để giúp người sử dụng bắt đầu với ngôn ngữ càng nhanh càng tốt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com