Chris Streeter

Photo Auto Uploader

Photo Auto Uploader

  • 09/08/2015 09:49

Photo Auto Uploader tự động tải hình ảnh lên Picasa hay Facebook sau khi chụp ảnh xong.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com