chris24

Best IQ Test

Best IQ Test

  • 08/08/2015 11:10

Best IQ Test for Android thuộc nhóm game câu đố, được phát triển với mục đích đo chỉ số IQ của người chơi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com