ChrisBailey

To-Do List Widget

To-Do List Widget

  • 07/08/2015 22:34

ToDo List Widget là một ứng dụng tuy nhỏ gọn nhưng lại vô cùng tiện lợi cho những thiết bị chạy Android. Tất cả mọi việc cần làm sẽ hiện hữu trên HomeScreen nên ta khó có thể bỏ sót chúng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com