Christian King

AtomicCleaner

AtomicCleaner

  • 21/07/2015 15:33

AtomicCleaner là phần mềm quét dọn các hồ sơ rác của máy tính tự sinh ra trong quá trình truy cập mạng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com