Christophe DUMEZ

qBitTorrent

qBitTorrent

  • 10/07/2015 17:18

qBittorrent chạy và cung cấp các tính năng tương tự μTorrent trên tất cả các nền tảng lớn (Linux, Mac OS X, Windows, OS / 2, FreeBSD)


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com