Chun Sejin

Imagine

Imagine

  • 14/07/2015 17:24

Imagine là một trình xem ảnh mạnh mẽ, hỗ trợ một lượng lớn các định dạng như JPG, BMP v.v…đi kèm với một số tính năng chỉnh sửa, trình chiếu hữu ích.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com