CiyingSoft

Password Keepox Free

Password Keepox Free

  • 08/08/2015 16:15

Password Keepox là ứng dụng đơn giản, được thiết kế để quản lý mật khẩu một cách an toàn trên thiết bị Android. Tất cả các mật khẩu của bạn sẽ được bảo vệ bởi một mật khẩu chính và mã hóa 256bit AES.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com