ClamWin

ClamWin Free Antivirus

ClamWin Free Antivirus

  • 20/06/2015 10:07

ClamWin Free Antivirus là phần mềm diệt virus mã nguồn mở miễn phí với công cụ quét mạnh mẽ và tính năng lên lịch nhiệm vụ chuyên dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com