ClassroomSpy

Classroom Spy Professional

Classroom Spy Professional

  • 23/07/2015 15:13

Classroom Spy Professional – Phần mềm giúp theo dõi ,quản lý và hỗ trợ cho học sinh của các bạn từ xa qua mạng Lan…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com