Clear Sky Apps LTD

Sleep Pillow Sounds: white noise machine lite

Sleep Pillow Sounds: white noise machine lite

  • 16/08/2015 06:39

Sleep Pillow Sounds for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng nhạc ru ngủ êm dịu, phong phú và hoàn toàn miễn phí.Passible Password Lock 1.

Passible Password Lock 1.

  • 05/08/2015 05:54

Passible for iOS là ứng dụng trình quản lý mật khẩu đa chức năng và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com