CLEEVIO s.r.o.

Spendee

Spendee

  • 09/08/2015 18:06

Spendee for Android là ứng dụng mới để quản lý tài chính cá nhân bất kỳ lúc nào. Ứng dụng này mang lại khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong một môi trường có thể phân tích tự động và kỹ lưỡng các khoản thu nhập và chi tiêu, đưa ra lời khuyên thông minh về cách sử dụng tiền hiệu quả nhất. Spendee được thiết kế tuyệt đẹp với cấu trúc đơn giản và xây dựng giao diện người dùng chuẩn, mang lại trải nghiệm thú vị và thoải mái khi sử dụng. Chỉ việc nhập vào các con số và xem số tiền được phân tích và thể hiện theo dạng đồ họa rất dễ đọc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com