Cloud Communications and Computing Corp.

SoftCall

SoftCall

  • 07/08/2015 00:03

SoftCall for iOS là ứng dụng miễn phí, cho phép bạn giữ liên lạc với người thân yêu qua các cuộc gọi giá rẻ và chất lượng tốt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com