cloud.tv

HD Widgets

HD Widgets

  • 10/08/2015 00:16

HD Widgets cung cấp nhiều cách khác nhau để người dùng cá nhân hóa thiết bị Android của mình với nhiều loại đồng hồ, background, bố cục thiết kế cho tất cả các loại thiết bị.


Cloudskipper Music Player

Cloudskipper Music Player

  • 09/08/2015 00:51

Cloudskipper Music Player for Android là ứng dụng trình phát nhạc đa chức năng và miễn phí cho các thiết bị Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com