CloudMagic

CloudMagic Email

CloudMagic Email

  • 09/08/2015 12:06

Tìm kiếm mọi thứ thật dễ dàng khi bạn cần chúng nhất. Tìm kiếm nhanh chóng qua các dịch vụ Gmail, Yahoo, Hotmail, SkyDrive, Dropbox, Evernote, Box,… Càng lưu trữ nhiều email, Gmail của bạn càng có giá trị. Càng nhiều email được lưu trữ thì tất nhiên, Gmail lại hoạt động càng chậm mỗi khi bạn tìm kiếm email mình cần nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com