CloudMosa, Inc.

Puffin Browser Free – Fast & Flash

Puffin Browser Free – Fast & Flash

  • 15/08/2015 18:32

Puffin Web Browser Free for iOS là ứng dụng trình duyệt web siêu tốc và tiện lợi, được cung cấp miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com