ClownWare

Play Albums!

Play Albums!

  • 05/08/2015 15:24

Play Albums là phần mềm hoàn toàn miễn phí cho phép bạn nghe tất cả các bài hát theo đúng thứ tự, có thể tự động cập nhật nếu bạn mua hoặc đồng bộ nhạc mới vào điện thoại.


Firebox Password Vault

Firebox Password Vault

  • 05/08/2015 04:09

Với phần mềm Firebox Password Vault người dùng sẽ nhận được một danh sách các danh mục, ví như key đăng ký phần mềm, số serial, và thông tin thẻ tín dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com