Cluster Labs, Inc.

Cluster

Cluster

  • 11/08/2015 02:11

Cluster for Android là cách dễ dàng nhất để thu thập và chia sẻ các bức ảnh. Người dùng có thể mời bạn bè và người thân trong gia đình cùng chia sẻ ảnh về một sự kiện hoặc chủ đề nào đó và nhanh chóng tạo album ảnh tuyệt đẹp với những bức ảnh của mọi người đã chia sẻ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com