CMC Limited

CMC Image Scanner

CMC Image Scanner

  • 09/08/2015 13:23

CMC Image Scanner for Android là ứng dụng scan và fax di động, nó giúp bạn quét một vật hay một file nào đó từ thiết bị Android và lưu lại file đó theo dạng PDF hoặc JPEG. Người dùng có thể nhanh chóng chia sẻ các file đã quét qua Bluetooth, Gmail,… hoặc đăng tải lên đám mây từ chính ứng dụng này. Bạn cũng có khả năng chuyển đổi nhiều file scan dạng PDF sang file PDF đơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com