CnC

Lens+

Lens+

  • 08/08/2015 18:16

Lens+ for iOS là phần mềm hỗ trợ chụp ảnh với nhiều loại ống kính tuyệt đẹp.


OneTouch Voice Memos

OneTouch Voice Memos

  • 07/08/2015 12:16

OneTouch Voice Memos for iOS là phần mềm ghi âm một chạm cho iPhone/iPad.


Spy VoiceRecorder HD

Spy VoiceRecorder HD

  • 07/08/2015 12:15

Spy VoiceRecorder HD for iPad là phần mềm hỗ trợ ghi âm bí mật cho iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com