CNN Interactive Group, Inc.

CNN App for iPad

CNN App for iPad

  • 16/08/2015 03:17

CNN là ứng dụng giúp bạn theo dõi tin tức thế giới ở bất cứ nơi đâu.


CNN App for iPhone

CNN App for iPhone

  • 16/08/2015 00:59

Nhận thông báo tin mới và headline trên toàn thế giới với phần mềm CNN App for iPhone.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com