Cobo Dev Team

Cobo Launcher Dễ dàng làm đẹp

Cobo Launcher Dễ dàng làm đẹp

  • 09/09/2015 11:01

 Cobo Launcher là một trong số rất nhiều launcher được đánh giá rất hoàn hảo dành cho các thiết bị Android 4.1 trở lên. Sở hữu nhiều tính năng cải tiến đi kèm với khả năng tùy biến mạnh mẽ, launcher này rất đáng để bạn trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com